22-05-18 copy.jpg

นรินทร์ฤทธิ์
เปรมอภิวัฒโนกุล

(อ.ฝน ไซเบอร์)

 • ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 • ethical hacking, การทบทวนสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัย, การจัดทำนโยบาย, การสร้างความตระหนัก, CSO, การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย, การร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 • Blockchain Enthusiast

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

 • ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ

 • วิทยากรในงานสัมมนา ข่าวและรายการให้ความรู้ต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

 

เกี่ยวกับ อ.ฝน นรินทร์ฤทธิ์

คุณนรินทร์ฤทธิ์ (อ. ฝน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เขามีประสบการณ์มากมายและครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบ การทดสอบการเจาะระบบ การพัฒนากระบวนการและนโยบายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที เขาเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหัวข้อนี้ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เขาได้แบ่งปันความรู้ให้กับอุตสาหกรรมผ่านการสัมมนาและรายการทีวีและข่าวต่างๆ

 

หลังจากเขาสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วเขาก็เริ่มอาชีพของเขาในตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซของ บริษัท อเมริกันที่ดำเนินงานอยู่กลางอ่าวไทย จากนั้นเขาก็เข้าร่วม บริษัท ไอทีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตำนานแห่งหนึ่งของโลกอย่างไอบีเอ็มและนั่นคือจุดที่เขาเริ่มอาชีพที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อเขาถูกส่งตัวไปที่วิทยาเขต IBM ในนิวยอร์ก - สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเขากลับมาและให้บริการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้าของ IBM Thailand ในฐานะแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมคนแรกของไอบีเอ็มประเทศไทย

 

หลังจากนั้นเขามีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มปตท. นั่นคือตอนที่เขาได้รับตำแหน่ง “ CSO” หรือ Chief Security Officer และเป็น CSO คนแรกในกลุ่มปตท. อย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ของทั้งกลุ่ม ในปี 2010 เขาได้รับรางวัล“ ASEAN CSO Award” จาก IDG ร่วมกับรัฐบาลเวียดนาม และในปีเดียวกันเขาได้รับรางวัล“ ISLA Award” หรือรางวัลผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากสมาคมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ISC) 2.

 

นรินฤทธิ์เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางไซเบอร์และการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลดังนั้นเขาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ นอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กลุ่มแรกของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการหลายองค์กร นอกจากนี้เขายังได้รับตราสัญลักษณ์จำนวนมากอันเป็นเกียรติยศสำหรับตัวเองและครอบครัวของเขา

 

วันนี้ Narinrit มีความสนใจในเทคโนโลยี cryptocurrency และ Blockchain เนื่องจากมีการเกิดขึ้นใหม่และเป็น disruptive technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาใช้กลไกการรักษาความปลอดภัยที่เขาคุ้นเคย แต่คราวนี้ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจ เขาให้คำปรึกษาแก่โครงการ ICO ที่น่าสนและยังมีโครงการของตัวเองในการเปิดตัว ICO การกุศลที่ไม่เหมือนใครเพื่อสนับสนุนศาสนาพุทธและเพื่อส่งเสริมการทำความดี เขายังทำการค้าเก็งกำไรและกิจกรรมการขุดเหรียญบางรูปแบบ ดังนั้นเขาจึงมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกออกไปเกี่ยวกับ cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain

 

เขามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับคนไทยเพื่อนำไปใช้กับเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ เขาจึงก่อตั้ง“ Block Insight by A.Fon” เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ cryptocurrency, ICO และเทคโนโลยี Blockchain ให้กับคนไทย

 

เมื่อเร็วๆ นี้เขาเป็นสมาชิกของ "Future Think Tank" ของกองทัพไทยเพื่อให้การวิเคราะห์อนาคตและให้คำแนะนำสำหรับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • ผู้ก่อตั้ง AFON Precious Co. , Ltd.

 • ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบัน Energy-Healing Science Institute [ESI]

 • Founder and CEO ที่ Kompassion Wellness Company Limited

 • ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) พ.ศ. 2540

 • ทำงานเป็นวิศวกรระบบ SCADA กับ UCOM Network PLC

 • เริ่มงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2542 กับไอบีเอ็มประเทศไทย

 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • อดีต CSO ที่ PTT ICT Solutions Co. , Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือปตท.

 • อดีต CEO ที่ S-Generation Co. , Ltd. และ S-Forensics International Co. , Ltd.

 • ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 • ที่ปรึกษาคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

 • อุปนายกสมาคมความมั่นคงสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TISA)

 • คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • คณะกรรมการการ มอก./ ISO27001 / 27002

 • คณะทำงานวางแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 • เจ้าของเพจ Block Insight by A.Fon

 • เจ้าของเพจ อาจารย์ฝนสอนเอง

 • เจ้าของเพจ Thai Hack Help

รางวัลและความสำเร็จ

 • CSO ASEAN Award 2010, IDC / IDG

 • Information Security Leadership Achievement (ISLA) โดย (ISC) 2, 2010

การรับรองคุณวุฒิ

 • Disruptive Strategy, Harvard Business School (in progress)

 • Certified Information System Security Professional (CISSP)

 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

 • นักวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจาก GIAC (GCFA)

 • ISO27001 Provisional Auditor (IRCA: ISMS)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

 

Services

I work with clients, providing exceptional consulting services that are catered specifically to their needs. Take a look below at the services I offer and get in touch to achieve immediate results.

34963502_10156110351465399_1945201296927

Speaker/Key Note

For seminars & events

44819319_2135362436509107_11856262030971

Corporate Training

Cybersecurity/BCM/Blockchain

49949847_2210261449212775_29074376953849

Consulting

Business/Cybersecurity/Blockchain

68682903_1353140178173762_39348916990582

MC & Moderator

International/VIP Events & Seminars

cyber-investigation.jpg

Investigation & Expert Witness

Internal/Private Investigation and expert witness for cyber related case in the court of law

 
 
 
🔴LIVE Tech Talk: รู้ทันโลกไซเบอร์ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์ | l beartai 7 HD
01:12:31
beartai แบไต๋

🔴LIVE Tech Talk: รู้ทันโลกไซเบอร์ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์ | l beartai 7 HD

วันนี้ beartai 7HD ไอทีและยานยนต์ ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ฝน - นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล ถึงภัยไซเบอร์ ที่เหล่าแฮกเกอร์โจมตี สวมรอย ขโมยข้อมูล บัญชี และตัวตน นำไปใช้ในทางที่เสียหาย โดยแฮกเกอร์ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้? และเราจะป้องกันตัวเองอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ! #Beartai7HD #TechTalk #ข่าวข้ามยุค #Ch7HDNews #TERODigital #beartai #Ch7HD #ชมสดกด35 #ข่าว7HD ติดตามแบไต๋ กดเลย! https://cutt.ly/YTbeartai ================ ติดต่องานโฆษณา หรือ Production ได้ที่ 🔔sales@shownolimit.com 📱 To. 085-848-2253 ติดตามข่าวสารด้านไอที และไลฟ์สไตล์โดน ๆ ได้ที่ Facebook: https://facebook.com/beartai Twitter: https://twitter.com/beartai Instagram: https://www.instagram.com/beartai.ig TikTok: https://www.tiktok.com/@beartai/ Website: https://www.beartai.com LINE: @beartai
เจาะใจ EP.29 : อ.ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล แฮกเกอร์ชื่อดังกับภัยร้ายบนโลกออนไลน์ [17 ก.ค. 64]
39:23
JSL Global Media

เจาะใจ EP.29 : อ.ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล แฮกเกอร์ชื่อดังกับภัยร้ายบนโลกออนไลน์ [17 ก.ค. 64]

เจาะใจ เสาร์นี้ พบกับ เรื่องราวบนโลกออนไลน์และภัยร้ายไซเบอร์ กับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย เจาะใจ เสาร์ที่ 17 กรกฎาคมนี้ เวลา 22.00 น. ทางช่อง9 MCOT HD (หมายเลข 30) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel) Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com Official Web : http://www.jslsquare.com Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia Line : @JSLGlobalMedia Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Tel: 66 2731 0630 FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033 E-Mail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com
[Eng Sub] อาจารย์ฝน แฮกเกอร์ 2021 รู้ทันโลกไซเบอร์!!! | SUPER100
26:16
Superjeew Official

[Eng Sub] อาจารย์ฝน แฮกเกอร์ 2021 รู้ทันโลกไซเบอร์!!! | SUPER100

"เรื่องที่เราต้องรู้!!! ในโลกไซเบอร์" กรรมการจะโดนล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์หรือไม่ ต้องติดตาม!!! นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อาจารย์ฝน ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ที่จะมาแนะนำความรู้ให้รอด ปลอดภัยจากแฮกเกอร์!!! ในโลกปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวสามารถจะล้วงออกมาได้ง่าย ถ้าเราปฏิบัติผิด จะมีอะไรบ้างที่เราต้องระวัง ห้ามพลาดกับเทปนี้ มีประโยชน์มากๆค่ะ เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จากอัจฉริยะทุกวัย The Stage of Inspiration from The Genius of all ages. รายการวาไรตี้สำหรับทุกคนในครอบครัว เวทีสร้างฝันและส่งต่อแรงบันดาลใจ ที่เปิดโอกาสให้กับอัจฉริยะทุกวัย Super 100 อัจฉริยะเกินร้อย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/Super100tv​ twitter : https://twitter.com/SuperjeewTV​ #Super100​ #Superjeew​ #เราสามคนให้ผ่าน
นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ - THE STANDARD Daily 24 ก.ย. 61
01:38:57
อึ้ง! โจรไซเบอร์สุ่มพันล้านหมายเลขใน 3 นาที | คนชนข่าว | 20 ต.ค. 64
16:45
TNN Online

อึ้ง! โจรไซเบอร์สุ่มพันล้านหมายเลขใน 3 นาที | คนชนข่าว | 20 ต.ค. 64

เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ยังคงต้องระวัง สำหรับ “โจรไซเบอร์” ที่มีวิธีการหลอกต่าง ๆ นา ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลของเหยื่อ และเกิดความเสียหายแล้วเป็น 100 ล้าน ถือเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ “คนชนข่าว” โดยโมไนย เย็นบุตร ทาง TNN16 ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16 https://www.tnnthailand.com https://tv.trueid.net/live/tnn16 https://www.youtube.com/c/tnn16 https://www.facebook.com/TNNthailand/ https://www.facebook.com/TNN16LIVE/ https://twitter.com/tnnthailand https://www.instagram.com/tnn_online/ https://www.tiktok.com/@tnnonline Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่น