ทำไมต้อง DeFi?  • การลดวงเงินค้ำประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทบกับผู้ออมอย่างไร

  • ความเสี่ยง vs. ผลตอบแทนของ DeFi

  • DeFi ไม่ใช่การเทรด ไม่ศึกษา = เสียโอกาส