5 องค์ประกอบที่ทำให้เหรียญมีมูลค่าเพิ่ม

เหรียญใดมีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ประการนี้ เหรียญนั้นพึงจะ Moon ...เอย :)