แนะนำโครงการ AFON TOKEN ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106


อ.ฝน ให้สัมภาษณ์ในรายการ ญ ออนไลน์ ทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าว แนะนำโครงการใหม่ล่าสุด AFON TOKEN Digital Token โดยคนไทยเพื่อระบบนิเวชเหรียญของคนไทย ให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีโลกยุคใหม่ไปด้วยกัน