การตรวจสอบยอด AFON ในกระเป๋า waves


สาธิตวิธีการตรวจเช็คยอด AFON@WAVES และ WAVES ด้วยเลขกระเป๋า ง่ายๆ กับเมนู "Check Balance"