พัฒนาการของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล จากอดีตสู่ปัจจุบัน


  • Peer-to-Peer; OTC: Over-The-Counter

  • Exchange

  • domestic | inter

  • Centralized | Decentralized (DEX)

  • Hacked centralized

  • Bitcoin ATM >> Crypto ATM

  • AMM/LP/Swap/Farm

  • ชาวสวนคริปโต Yield Farmer