top of page

รู้จักกับ อ.ฝน ผู้ก่อตั้งโครงการ AFON Token และ AFON Platform

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ค. 2564


นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล (อ.ฝน ไซเบอร์)

 • ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 • ethical hacking, การทบทวนสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัย, การจัดทำนโยบาย, การสร้างความตระหนัก, CSO, การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย, การร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 • Blockchain Enthusiast

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

 • ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ

 • วิทยากรในงานสัมมนา ข่าวและรายการให้ความรู้ต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


เกี่ยวกับ อ.ฝน นรินทร์ฤทธิ์

คุณนรินทร์ฤทธิ์ (อ. ฝน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เขามีประสบการณ์มากมายและครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบ การทดสอบการเจาะระบบ การพัฒนากระบวนการและนโยบายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที เขาเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหัวข้อนี้ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เขาได้แบ่งปันความรู้ให้กับอุตสาหกรรมผ่านการสัมมนาและรายการทีวีและข่าวต่างๆ หลังจากเขาสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วเขาก็เริ่มอาชีพของเขาในตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซของ บริษัท อเมริกันที่ดำเนินงานอยู่กลางอ่าวไทย จากนั้นเขาก็เข้าร่วม บริษัท ไอทีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตำนานแห่งหนึ่งของโลกอย่างไอบีเอ็มและนั่นคือจุดที่เขาเริ่มอาชีพที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อเขาถูกส่งตัวไปที่วิทยาเขต IBM ในนิวยอร์ก - สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเขากลับมาและให้บริการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้าของ IBM Thailand ในฐานะแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมคนแรกของไอบีเอ็มประเทศไทย หลังจากนั้นเขามีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มปตท. นั่นคือตอนที่เขาได้รับตำแหน่ง “ CSO” หรือ Chief Security Officer และเป็น CSO คนแรกในกลุ่มปตท. อย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ของทั้งกลุ่ม ในปี 2010 เขาได้รับรางวัล“ ASEAN CSO Award” จาก IDG ร่วมกับรัฐบาลเวียดนาม และในปีเดียวกันเขาได้รับรางวัล“ ISLA Award” หรือรางวัลผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากสมาคมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ISC) 2. นรินฤทธิ์เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางไซเบอร์และการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลดังนั้นเขาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ นอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กลุ่มแรกของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการหลายองค์กร นอกจากนี้เขายังได้รับตราสัญลักษณ์จำนวนมากอันเป็นเกียรติยศสำหรับตัวเองและครอบครัวของเขา วันนี้ Narinrit มีความสนใจในเทคโนโลยี cryptocurrency และ Blockchain เนื่องจากมีการเกิดขึ้นใหม่และเป็น disruptive technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาใช้กลไกการรักษาความปลอดภัยที่เขาคุ้นเคย แต่คราวนี้ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจ เขาให้คำปรึกษาแก่โครงการ ICO ที่น่าสนและยังมีโครงการของตัวเองในการเปิดตัว ICO การกุศลที่ไม่เหมือนใครเพื่อสนับสนุนศาสนาพุทธและเพื่อส่งเสริมการทำความดี เขายังทำการค้าเก็งกำไรและกิจกรรมการขุดเหรียญบางรูปแบบ ดังนั้นเขาจึงมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกออกไปเกี่ยวกับ cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain เขามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับคนไทยเพื่อนำไปใช้กับเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ เขาจึงก่อตั้ง“ Block Insight by A.Fon” เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ cryptocurrency, ICO และเทคโนโลยี Blockchain ให้กับคนไทย เมื่อเร็วๆ นี้เขาเป็นสมาชิกของ "Future Think Tank" ของกองทัพไทยเพื่อให้การวิเคราะห์อนาคตและให้คำแนะนำสำหรับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เจ้าของเพจ Block Insight by A.Fon

 • ผู้ก่อตั้ง Trillion Square Co. , Ltd.

 • CEO และผู้ก่อตั้ง Global Muay Thai Family

 • ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบัน Energy-Healing Science Institute [ESI]

 • Founder and CEO ที่ Kompassion Health Company Limited

 • ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) พ.ศ. 2540

 • ทำงานเป็นวิศวกรระบบ SCADA กับ UCOM Network PLC

 • เริ่มงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2542 กับไอบีเอ็มประเทศไทย

 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • อดีต CSO ที่ PTT ICT Solutions Co. , Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือปตท.

 • อดีต CEO ที่ S-Generation Co. , Ltd. และ S-Forensics International Co. , Ltd.

 • ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 • ที่ปรึกษาคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

 • อุปนายกสมาคมความมั่นคงสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TISA)

 • คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • คณะกรรมการการนำ ISO27001 / 27002

​​ รางวัลและความสำเร็จ

 • รางวัลคนแห่งแผ่นดิน สาขาผู้ทำคุณประโยชน์​ต่อแผ่นดินและนักการกุศลสากลโลก , 2019

 • รางวัล To be Billionaires 2019 ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ World Peace Awards, 2019

 • รางวัลฑูตวิสาขะบูชา โดยสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา

 • CSO ASEAN Award 2010, IDC / IDG

 • Information Security Leadership Achievement (ISLA) โดย (ISC) 2, 2010

การรับรองคุณวุฒิ

 • Certified Information System Security Professional (CISSP)

 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

 • นักวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจาก GIAC (GCFA)

 • ISO27001 Provisional Auditor (IRCA: ISMS)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ Certified Cryptocurrency Expert
ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page