ขั้นตอนการแลก AFON@WAVES (Option 2)

THB > BNB > WAVES > USDT > AFON@WAVES