KS สารพันความรู้กับ AFON TOKEN 9/6/21  1. เงิน M1

  2. ทำนายมูลค่า bitcoin อีก 10 ปีข้างหน้า

  3. เข้าใจอุปสงค์ อุปทาน และการเพิ่มมูลค่าของเหรียญ