โครงการกระเป๋าวิเศษ Double Top-Up AFON@BSC

อัปเดตเมื่อ มิ.ย. 13


เพียงโอน AFON@BSC เข้ากระเป๋านี้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 64 รับคืนกลับเท่าตัวในวันที่ 31 ธ.ค. 64

เลขกระเป๋าวิเศษ @BSC (BEP20) 0x4a2335da7D4eD082343A09F310Aed015272ee9e9


รีบหน่อย รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 50,000AFON เท่านั้น หากครบแล้วใครที่โอนมาหลังจากนั้น จะไม่ได้รับการโอนกลับ 2 เท่า จะได้แค่การโอนคืนตามที่ได้โอนมาและหักค่าธรรมเนียม