การตั้งค่ากระเป๋า Metamask

อัปเดตเมื่อ พ.ค. 8


  1. Download และติดตั้ง Metamask ได้จากที่นี่ https://metamask.io/download

  2. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ไปที่ Setting (ใน Android จะเป็นเส้น 3 ขีดมุมบนซ้าย; ใน Chrome ให้กดที่รูป icon ของบัญชีจะเห็น menu Setting)