กลต. ประกาศเตือนการทำธุรกรรม DeFi !!!


อ.ฝน ให้สัมภาษณ์ในรายการรอบบ้านผ่านเมือง ประเด็นที่ กลต. มีประกาศเตือนเรื่องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ DeFi ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล